Sve o nedavno uvedenim pravilima Ryanaira za kabinsku prtljagu

Kada putujemo nisko tarifnim zračnim prijevoznicima moramo jako dobro provjeriti sva pravila koja su propisana od strane prijevoznika. Potrebno je paziti primjerice da se na vrijeme prijavite za let, pripremite ukrcajnu propusnicu bilo u digitalnom ili u papirnatom obliku ili da je prtljaga u granicama dopuštene težine i dimenzija. Sve se to mora provjeriti kako bi izbjegli dodatne troškove. Vrlo često nisko tarifni zračni prijevoznici mijenjaju pravila, tako da iako smo iskusni putnici potrebno je prije svakog putovanja provjeriti da li su se pravila promijenila.

Ryanair je objavio  od 1. studenog 2018. godine da vrijede nova pravila za ručnu prtljagu. Došlo je do velikih promjena pa zbog toga pažljivo pročitajte ovaj tekst.

Do sada ste prilikom putovanja sa Ryanairom u kabinu mogli besplatno unijeti kofer i jedan manji komad prtljage poput ženske torbice, torbe za laptop ili torbe za fotoaparat. Sada taj koncept odlazi u prošlost. Prema novim pravilima ukoliko kupite osnovnu kartu za let bez ikakvih dodataka sa sobom možete ponijeti samo manji komad ručne prtljage dimenzija 40 x 20 x 25 cm, težina te prtljage nije specificirana. Tu prtljagu morate smjestiti ispod sjedala ispred vas.
Ukoliko želite unositi u kabinu veći komad ručne prtljage maksimalnih dimenzija 55 x 40 x 20 cm i težine najviše do 10 kilograma koji ste dosada mogli bez problema unositi sada ćete za njega morati doplatiti opciju ,Priority Boarding”:

  • Prilikom kupnje karata u iznosu od 6 eura/funti
  • Naknadno, nakon kupnje karte u iznosu od 8 eura/funti

Vrlo je važno znati da je broj Priority Boarding nadoplata po letu ograničen na 95, sto znači da 95 od 189 putnika može unijeti kofer maksimalnih dimenzija u kabinu zrakoplova, dok će ostali morati uzeti neku od drugih opcija. Zato ako želite svoj kofer sa sobom u kabini odmah prilikom kupnje karte doplatite Priority Boarding dok ta opcija nije rasprodana. Još je potrebno napomenuti kako putnici koji doplate za Priotity Boarding” mogu unijeti i dalje dva komada ručne prtljage u kabinu, jedan veći i jedan manji komad.

Kod predane prtljage je uvedena novost da se uz dosadašnju opciju prtljage do 20 kilograma može kupiti i opcija sa prtljagom do 10 kilograma, ovim potezom se želi potaknuti putnike da predaju svoju prtljagu umjesto da ju unose u kabinu zrakoplova. Ryanair je uveo ove cijene za novu opciju:

  •  Platiti naknadu prilikom rezervacije u iznosu 8 eura/funti
  •  Doplatiti naknadu nakon kupnje karte u iznosu od 10 eura/funti

Ako ste odabrali ovu opciju, prtljagu ćete predavati na baggage drop off  šalterima na aerodromu.

Važno je napomenuti ukoliko nemate doplaćenu neku od opcija koja uključuje veću ručnu prtljagu, ukoliko vam pri provjeri dimenzija otkriju da vam je ta prtljaga prevelika morati ćete platiti 25 eura.

Kao razlog uvođenja novih pravila Ryanair navodi kako time žele ubrzati proces ukrcaja i smanjiti kašnjenja. Do sada su na ukrcaju putnika većinu ručne prtljage preuzimali i besplatno je prevozili kao predanu u „bunkeru aviona“. Prema njihovim informacijama ovim novim pravilima će biti pogođeno 40% putnika, pošto 30% putnika doplati Priority Boarding i 30% putnika putuje samo sa manjom ručnom prtljagom.

Vrlo važna napomena je ta da će predana prtljaga do 10 kilograma biti provjeravana na aerodromu. Kod te prtljage nisu važne dimenzije već težina, zato budite pažljivi da ne budete morali doplatiti 10 eura po kilogramu prekoračene dopuštene težine.

Sumirana nova pravila o dopuštenoj prtljazi:

Osnovna karta
– Jedan komad manje ručne prtljage maksimalnih dimenzija 40 x 20 x 25 cm.

Priority Boarding (2 komada prtijage koju unosite u kabinu)
– Jedan komad ručne prtijage dimehzija 55 x 40 x 20 cm i težine najviše do 10 kilograma
– Jedan komad manje ručne prtljage dimenzija 40 x 20 x 25 cm

Predana prtijaga 10 kg
– Jedan komad manje ručne prtijage maksimalnih dimenzija 40 x 20 x 25 cm
– Predana prtljaga težine do 10 kg bez specificiranih dimenzija

Izvor i fotografije : Avioradar – Hrvatski zrakoplovni portal

You may also like...

Translate »